Vad är rawfood?

Rawfood, eller på svenska råkost, innebär enkelt beskrivet att man endast äter mat som är obehandlad och oupphettad, det vill säga rå. Ingen mat får ha hettats upp över 40 grader. Följer man en kosthållning med rawfood brukar man också sträva efter att äta så mycket ekologisk mat som möjligt. […]