Qigong

Qigong är ett samlingsnamn för en rad tekniker som har sitt ursprung i Kina, och som används för fysisk och mental träning. De äldsta formerna av qigong som fortfarande utövas idag har sina rötter i taoismen och i taoisternas intresse för andlig träning. Många moderna varianter av qigong bortser dock […]