Massagekultur i olika länder

Massage som läkekonst, med ursprung i Fjärran Östern, har funnits i flera tusen år. Som en allmän beskrivning av begreppet massage anger Branschrådet Svensk Massage att massage är en strukturerad beröring i ett bestämt syfte. Vidare anger man att en massör är en professionellt välutbildad yrkesutövare. Terapeuten som ger massage […]