Qigong är ett samlingsnamn för en rad tekniker som har sitt ursprung i Kina, och som används för fysisk och mental träning. De äldsta formerna av qigong som fortfarande utövas idag har sina rötter i taoismen och i taoisternas intresse för andlig träning. Många moderna varianter av qigong bortser dock till stor del från den andliga utvecklingen, och lär endast ut qigong för dess hälsoeffekter. Det finns idag över 2000 olika stilar inom qigong.

De nämnda hälsoeffekterna är många. Qigong är en del av den traditionella kinesiska läkekonsten, men idag är dess positiva effekter på hälsan så allmänt accepterade att även till exempel sjukgymnaster i Sverige kan ordinera qigong eller lära ut qigong. Qigong används bland annat för att behandla huvudvärk, yrsel, fibromyalgismärta, social fobi och stressrelaterade problem. Qigong hjälper också med att förbättra rörligheten och kroppsmedvetenheten, och ökar kroppens energi och uthållighet.

Ordet ”qi” i qigong betyder ungefär ”livskraft” eller ”livsenergi”. Qigong är en form av uråldrig gymnastik, varigenom man strävar efter att aktivera livskraften genom harmoniska rörelser och andningsövningar. Detta bidrar både till att öka smidigheten i kroppen och till att skapa ro i sinnet. Ofta talar man om mindfulness i samband med qigong – förmågan att fokusera på nuet. Inom kinesisk läkekonst tror man att allt som händer i kroppen beror på hur qi rör sig inom oss, och att qi måste kunna flöda fritt genom hela kroppen för att man ska vara frisk. När man utövar qigong påverkar man kroppens energifält och stimulerar cirkulationen av qi. När qi flödar fritt känner man sig frisk, stark, balanserad, lycklig och upprymd. Detta är inte enbart en mental föreställning, utan har en faktisk fysisk effekt: när man är lugn och balanserad löses spänningar upp i kroppen, blodet kan flöda fritt och stela leder mjukas upp genom träningen. Enligt kinesisk läkekonst bidrar detta till att livsenergin i kroppen ökar, vilket leder till att kroppens nedbrytning fördröjs och man behåller vitaliteten till en högre ålder.

Eftersom det finns mängder av olika inriktningar inom qigong kan man behöva prova sig fram innan man hittar den som passar just en själv. Vissa inriktningar lägger stor vikt vid själva rörelserna, medan andra fokuserar på meditation och andning, och på den andliga sidan av qigong. Oavsett vilket för utövandet av qigong bara fördelar med sig.

Taggar

 
 
 
 
sportpress