Mindfulness tycks ständigt bli allt populärare. Metoden, som ursprungligen härstammar från buddhismen, används såväl inom hälso- och sjukvård samt på arbetsplatser. Att mindfulnessövningar är relativt lätta att ta till sig har lett till att de allt oftare utövas av privatpersoner på eget initiativ i hemmets lugna vrå.

 

Innebörden av ordet mindfulness kan närmast beskrivas som medveten närvaro. Det handlar om att leva i nuet och att vara medveten om sig själv. Att släppa tankarna och fokusera på kroppen, att bara vara. Den som är fokuserad på sin kropp och de känslor den sänder som trötthet, hunger, smaker och dofter är helt närvarande istället för att tänka på framtiden eller det förflutna. Meningen är att man ska finna ro och kontakt med sitt inre för att kunna fatta bättre beslut och ta steg i rätt riktning.

Senior woman holding cup of tea, sitting in garden

 

Meditation och yoga är två sätt att utöva mindfulness. Konkreta övningar brukar gå ut på att fokusera på det man gör, till exempel att äta och till hundra procent uppleva det man äter. Lukta, smaka och känna efter vad som händer i kroppen. Vi kan styra hjärnan mer än vi tror, att öva sig att bli bättre på sådant som vi mår bra av, som vackert väder eller ett leende, gör att hjärnan blir bättre på att registrera sådana vardagliga positiva händelser. Mindfulness kan också handla om att vara helt närvarande i de aktiviteter man deltar i med andra. Det kan också vara nöjesfyllda aktiviteter som att läsa en bok eller pluggar speltips på casinosidan.com.

 

Mindfulness har i studier visat sig ha positiva psykologiska och kognitiva effekter. Forskningrapporter har visat att mindfulness fungera såväl ångestdämpande som att metoden har en god inverkan på patienter som lider av social fobi. En studie vid psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet visar att de deltagare som började genomföra mindfulnessövningar som gick ut på att acceptera ångest och inte fastna i sina tankar upplevde minskad ångest samt färre sömnproblem och depression.

 

Mindfulness har även mött viss kritik. I exempelvis arbetslivet anses metoden av kritikerna medföra att medarbetare uppmanas att acceptera förhållanden som de egentligen borde göra uppror mot.

 
 
 
 
sportpress